Verejné obstarávanie

Oblasť právnej regulácie verejného obstarávania je často podceňovaná. Máme za to, že jednou z podmienok úspešného podnikania je poznanie a uplatňovanie práv a povinností. Vzhľadom na to, naše právne služby možno využiť v nasledovnom:

  • právne posúdenie nastavenia podmienok účasti ako aj kritérií na hodnotenie ponúk
  • právne poradenstvo pri príprave ponuky
  • zastupovanie uchádzača v konaní o námietkach