Právo obchodných spoločností

Nadobudnuté skúsenosti a nevyhnutné odborné predpoklady získané tak v slovenskom ako aj európskom právnom prostredí umožňujú našej advokátskej kancelárii ponúknuť právne služby najmä pri nasledovných činnostiach:

  • implementácia princípov corporate governance
  • reštrukturalizácia spoločnosti
  • fúzie a akvizície vrátane prípravy transakčnej dokumentácie
  • činnosť právneho poradcu pri M&A transakciách
  • realizácia due diligence v stanovených oblastiach podľa predmetu podnikania
  • poskytovanie právnej podpory risk manažmentu