Právo nehnuteľností

Právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností patrí v našej advokátskej kancelárii medzi najvýznamnejšie. V rámci komplexných služieb poskytujeme:

  • právne poradenstvo v developerských projektoch
  • príprava vzorových zmlúv týkajúcich sa prevodov nehnuteľností
  • zastupovanie v konaní pred príslušnou správou katastra
  • majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov