Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva nepatrí medzi oblasti práva, ktoré sú všeobecne poskytované advokátskymi kanceláriami, preto berieme ako našu výhodu, že ponúkame klientom aj právnu podporu v tejto oblasti:

  • registrácia ochrannej známky
  • príprava zmluvnej dokumentácie v oblasti ochrany autorského práva
  • námietkové, výmazové a iné konania týkajúce sa platnosti ochranných známok, patentov, dizajnov
  • prevody, licencie a záložné práva k ochranným známkam, k patentom, resp. úžitkovým vzorom
  • vymáhanie práv z ochranných známok ako aj ďalšie sporové veci z oblasti ochranných známok