Pracovné právo

Oblasť pracovného práva patrí často medzi najrizikovejšie sféry manažmentu podnikateľa. V záujme posilnenia ochrany podnikateľa ponúkame nasledovné:

  • právne poradenstvo pri efektívnom nastavení vzťahov v oblasti ľudských zdrojov
  • spracovanie interných noriem spoločnosti a vytvorenie systému ich kontroly
  • právne poradenstvo v oblasti manažérskych zmlúv
  • zabezpečenie a realizácia personálneho auditu spoločnosti
  • zastupovanie v procese pracovnoprávnych sporov