Obchodné a majetkové právo

Poskytujeme právne poradenstvo slovenským ako aj zahraničným subjektom a tým podporujeme a zabezpečujeme riadny výkon ich podnikateľskej činnosti, rovnako aj ochranu ich práv a oprávnených záujmov. V rámci oblasti obchodného a majetkového práva realizujeme najmä nasledovné:

  • príprava a analýza zmluvných vzťahov
  • príprava vzorových zmlúv a všeobecných obchodných podmienok, efektívne nastavenie modelu zmluvných vzťahov v spoločnosti
  • právne posúdenie majetkovej štruktúry a identifikácia rizikových oblastí
  • due diligence zmluvných vzťahov (rights & liabilities, riziká)
  • právne poradenstvo veriteľom pri realizácii ich práv