Legal news

V prípade Vášho záujmu zabezpečujeme pre svojich klientov pravidelný prehľad zmien v sledovaných oblastiach legislatívy (legal news) a to tak v Slovenskej republike ako aj na úrovni Európskej únie.