Konkurzy a reštrukturalizácie

Skúsenosti získané z procesov konkurzov a reštrukturalizácií, na ktorých sme sa aktívne podieľali pretavujeme najmä do nasledovných služieb:

  • právne poradenstvo veriteľom
  • reštrukturalizácia spoločnosti
  • právne poradenstvo risk managementu v procese reštrukturalizácie
  • zastupovanie v sporoch vyvolaných konkurzom/reštrukturalizáciou
  • spolupráca pri príprave reštrukturalizačných plánov
  • právne poradenstvo dlžníkom