Investície a ich právna podpora

Zabezpečenie právnej podpory investorov je kľúčová zložka našich služieb. Okrem štandardného právneho poradenstva poskytujeme:

  • právne poradenstvo v procese poskytovania štátnej pomoci
  • služby v oblasti vyhľadávania vhodných investičných príležitostí podľa požiadaviek klienta
  • nastavenie právnych procesov fungovania spoločnosti
  • uskutočňovanie právnych auditov cieľových spoločností v rozsahu podľa požiadavky klienta