Bankové a poisťovacie právo

Naše skúsenosti získané v oblasti bankovníctva a poisťovníctva nám umožňujú ponúknuť naše právne služby aj v tejto dôležitej oblasti finančného trhu. Medzi poskytované produkty našich služieb patrí:

  • spracovanie právneho posúdenia bankových a poisťovacích produktov z pohľadu slovenskej a európskej legislatívy
  • posudzovanie činností na finančnom trhu z pohľadu právnej úpravy ochrany spotrebiteľa
  • právne poradenstvo pri oblasti projektového financovania a jeho zabezpečenia
  • sporová agenda v oblasti produktov bankového a poisťovacieho trhu, sprostredkovania finančných služieb
  • právna podpora compliance