MACKRELL

Od apríla 2014 sa naša advokátska kancelária stala oficiálne jediným a výhradným zástupcom prestížnej medzinárodnej siete právnických kancelárii Mackrell International (http://mackrell.net/) pre Slovenskú republiku. Mackrell International združuje viac ako 4500 právnikov v 60 krajinách sveta a je každoročne zaraďovaný renomovanou ratingovou spoločnosťou Chambers & Partners medzi vedúce siete advokátskych kancelárií (v časti Leading Law Firm Networks).

To, že sme sa stali exkluzívnymi členmi tohto celosvetovo rešpektovaného medzinárodného združenia len potvrdilo vysoký štandard nami ponúkaných služieb, keďže členstvu predchádzal náročný výberový proces.

Toto úzke spojenie s ďalšími kanceláriami po celom svete nám, aj vám, našim klientom ponúka možnosť spolupráce aj v tých najzložitejších právnych zadaniach s medzinárodným prvkom a taktiež pomoc pri akýchkoľvek cezhraničných operáciách. Vďaka nemu sa rýchlo a dokonale zorientujeme aj v právnych poriadkoch iných, menej známych, jurisdikcií prípadne vieme priamo sprostredkovať služby právnikov v krajinách, kde majú naši klienti obchodných partnerov, pohľadávky, ako aj akékoľvek iné záujmy a aktivity.

Vďaka intenzívnej spolupráci v rámci vytvorených pracovných skupín združujúcich právnych odborníkov z rôznych oblasti práva z celého sveta, obohacujeme naše právne znalosti o medzinárodný prvok a túto kvalitu a skúsenosti skupiny ponúkame aj vám.