Vladimír Grác

Vladimír ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 2001 udelený titul Mgr. a v 2003 titul JUDr.

Hovorí slovensky a anglicky.

Od ukončenia štúdia až do roku 2008, kedy nastúpil ako právnik do advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o., pracoval na rôznych právnych a manažérskych pozíciách na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov a v roku 2012 sa stal partnerom v našej advokátskej kancelárii.

Vladimír počas svojej praxe získal skúsenosti najmä v oblasti správneho práva, súťažného práva, pracovného, zmluvného a daňového práva.

Vladimír pravidelne prispieva do odborných periodík so zameraním na správne právo a pôsobí v tejto oblasti aj ako lektor. Bol oponent niekoľkých rigoróznych prác a vedúci viacerých diplomových prác z oblasti správneho práva.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361