Natália Fándlyová

Natália ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde jej bol v roku 2013 udelený titul Mgr. a v roku 2016 titul JUDr. 

Hovorí slovensky a anglicky. 

Natália je členka Slovenskej advokátskej komory.

Po skončení vysokej školy pracovala u súdneho exekútora a neskôr ako podnikový právnik a v roku 2017 nastúpila do našej kancelárie na pozíciu právnika.

Jej zameranie je najmä na zmluvné právo a právo nehnuteľností.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/21
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393