Michal Guráň

Michal ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol v roku 2010 udelený titul Mgr. a v roku 2013 titul JUDr.

Hovorí slovensky a anglicky.

Popri štúdiu pôsobil od roku 2008 ako právny asistent v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. (pobočka v Trenčíne) a od ukončenia štúdia pokračuje na pozícii právnik.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bol v roku 2015 zapísaný do zoznamu advokátov a v našej advokátskej kancelárii pôsobí v súčasnosti ako asociovaný advokát.

Michal sa zameriava na zmluvné právo a právo nehnuteľností.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/21
911 01 Trenčín
Slovak Republic

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393