Marek Doktor

Marek ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 2001 udelený titul Mgr. a v 2003 titul JUDr.

Hovorí slovensky a rusky.

Po ukončení štúdia pracoval ako krajský radca, vedúci kancelárie prednostu Krajského úradu v Trenčíne, neskôr v rokoch 2003-2007 pôsobil ako podnikový právnik a takisto zastával post vrchného inšpektora, vedúceho personálno-právneho oddelenia na Krajskom riaditeľstve Hasičského záchranného zboru v Trenčíne. Od roku 2008 je členom tímu advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. a zabezpečuje chod pobočky v Trenčíne.

Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory a od roku 2011 partnerom v našej kancelárii.

Marek je zameraný na korporátne právo, zmluvné právo a právo nehnuteľností.

Marek prednášal na viacerých konferenciách, v príspevkoch sa venoval európskemu a správnemu právu. Pôsobil tiež ako externý odborný asistent v oblasti obchodného a správneho práva na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/21
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393