Ľuboslava Kočibálová

Ľuboslava ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr.

Hovorí slovensky,  anglicky a francúzsky.

Ľuboslava je členka Slovenskej advokátskej komory a úspešná absolventka kurzu American Law and Dispute Resolution/The John Marshall Law School.

Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii v Bratislave. Na pozíciu právnik do advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, s.r.o. nastúpila v roku 2009.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bola v roku 2013 zapísaná do zoznamu advokátov.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361