Lenka Pargáčová

Lenka ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr. a v roku 2009 titul JUDr.

Hovorí slovensky, anglicky a španielsky.

Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako praktikantka v Centre právnej pomoci v Bratislave, po ukončení školy ako notárska koncipientka a od roku 2009 pôsobila na pozícii právnik v našej advokátskej kancelárii.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bola v roku 2012 zapísaná do zoznamu advokátov a v našej advokátskej kancelárii pôsobí v súčasnosti ako asociovaný advokát.

Lenka je úspešná absolventka kurzu American Law and Dispute Resolution/The John Marshall Law School a kurzu Duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (právo duševného vlastníctva, autorské právo, patentové a známkové rešerše, priemyselné práva).

  Počas svojej praxe nadobudla skúsenosti najmä v oblasti zmluvného práva, korporátneho práva, finančného práva a práva duševného vlastníctva.


  Kontakt

  CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


  Zochova 6-8
  811 03 Bratislava
  Slovenská republika

  Tel.: +421 2 55 643 365
  Fax: +421 2 55 643 361