Jakub Kováčik

Jakub ukončil štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde mu bol v roku 2015 udelený titul Mgr. a v roku 2017 titul JUDr.

Hovorí slovensky, anglicky, nemecky a taliansky.

Jakub je členom Slovenskej advokátskej komory.

Popri štúdiu pôsobil v našej kancelárii od roku 2012 ako právny asistent, po ukončení štúdia zastáva pozíciu právnika.

Momentálne sa zameriava najmä na korporátne právo, pracovné právo a procesné zastupovanie.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361