Barbora Šedíková

Barbora ukončila štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde jej bol v roku 2013 udelený titul Mgr. a v roku 2014 titul JUDr.

Hovorí slovensky, anglicky a francúzsky.

Barbora je členka Slovenskej advokátskej komory, popri štúdiu pôsobila v našej kancelárii ako právna asistentka a od roku 2013 nastúpila na pozíciu právnik.

Venuje sa najmä korporátnemu a rodinnému právu.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/11
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393