Andrea Borsányiová

Andrea ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej bol v roku 2012 udelený titul Mgr. a v roku 2016 titul JUDr.

Hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

Andrea je členka Slovenskej advokátskej komory.

Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako právna asistentka a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave a v našej kancelárii pôsobí od roku 2016.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bola v roku 2017 zapísaná do zoznamu advokátov a v našej advokátskej kancelárii pôsobí v súčasnosti na pozícii asociovaného advokáta.

Momentálne sa zameriava najmä na korporátne právo, právne analýzy a procesné zastupovanie.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361