Adriána Rimková

Adriána ukončila štúdium na Právnickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde jej bol v roku 2010 udelený titul Mgr. a  v roku 2011 titul JUDr.

Hovorí slovensky a anglicky.

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave a neskôr ako podnikový právnik.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bola zapísaná do zoznamu advokátov a v našej advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2017 ako asociovaný advokát.

Momentálne je jej zameraním najmä procesné zastupovanie, poisťovacie a bankové právo. 


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361