Zuzana Stadtruckerová

Zuzana študuje na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hovorí slovensky, maďarsky, anglicky a nemecky.

V advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. pôsobí ako právna asistentka od roku 2017.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361