Martina Lukšová

Martina študuje na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Hovorí slovensky, nemecky a anglicky.

V advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. pôsobí ako právna asistentka v Trenčíne od roku 2015.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/11
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393