Zuzana Koláriková

Zuzana ukončila v roku 2008 štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde dosiahla titul Mgr. Hovorí slovensky a anglicky.

Po ukončení štúdia začala pracovať ako office manager advokátskej kancelárie CLS Čavojský & Partners, zodpovedá za oblasť HR, PR a marketingu a taktiež sa venuje problematike verejného obstarávania a poskytuje podporu právnikom v oblasti insolvenčného práva.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361
e-mail kolarikova@clscp.sk