Monika Lintnerová

Monika ukončila v roku 2009 štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde dosiahla titul Ing. Hovorí slovensky, anglicky a nemecky.

Po ukončení štúdia začala pracovať ako office manager pobočky v Trenčíne.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/21
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393