Jaroslav Chlapík

Jaroslav pôsobí v advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. ako asistent od roku 2015 na pobočke v Trenčíne. Ovláda slovenský, anglický a ruský jazyk.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

pobočka Trenčín
Piaristická 273/21
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Tel.: +421 32 6494 392
Fax: +421 32 6494 393